Ylä-Savon Jooga ry (ent. Iisalmen Joogakerho) perustettiin kahden vuoden vapaamuotoisen toiminnan jälkeen vuonna 1975, ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin vuonna 2002. Joogayhdistyksen tarkoituksena on joogan tunnetuksi tekeminen Ylä-Savossa, sekä toiminta joogan harjoittajien välisenä yhdyssiteenä.

Suomen Joogaliiton jäsenyhdistyksenä Ylä-Savon Jooga on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Joogakerhon säännöt on hyväksytty vuosikokouksessa rekisteröinnin yhteydessä.

Iisalmessa toimivat joogaopettajat /-ohjaajat ovat saaneet koulutuksensa Suomen Joogaliiton kursseilla ja opettavat joogaa Joogaliiton luomien periaatteiden mukaisesti. Suomen Joogaliiton pioneerit ovat hakeneet monien joogasuuntausten joukosta Suomen olosuhteisiin sopivaa ja suomalaista elämää rakentavaa menetelmää. Joogaliiton opetuksessa yhdistyvät laaja-alaisesti hathajooga ja rajajooga.

Joogaperinteen mukaisesti jokainen joogan harjoittaja selvittää itselleen elämänkatsomukselliset kysymykset oman uskontonsa ja kulttuurinsa pohjalta. Joogaliiton opettama jooga sopii yhtä hyvin henkilölle, jolla on kristillinen elämänkatsomus kuin hänellekin, jolla sitä ei ole. Suomen Joogaliitto ja Ylä-Savon Jooga ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

Ylä-Savon Jooga järjestää joogan harjoittamista tukevaa toimintaa (ks. toiminta ja yhteystiedot)

 

”Joogatien kulkijat” retkellä Suomen Joogaopistolla syksyllä 2016.
(Kuva: Tuula Kettunen)