Jooga on ikivanha itsehoito- ja itsekasvatusmenetelmä, jonka perustana ovat keskittyneesti suoritettavat harjoitukset, tietoinen rentoutuminen, luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. Joogan juuret ovat tuhansien vuosien päässä Intiassa, mutta joogan opetukset ovat yleispäteviä totuuksia ja sen vuoksi aivan yhtä ajankohtaisia nykyään kuin syntyaikoinaan.

Jooga sopii kaikenikäisille – lapsille, nuorille, keski-ikäisille ja senioreille – ja yhtä hyvin naisille kuin miehillekin.  Jokainen joogan harjoittaja työskentelee itsensä kanssa omien edellytystensä mukaisesti ja omista lähtökohdistaan.  Joogaharjoitus on aina uudelleen lempeä pysähdys, jossa kuunnellaan kehoon kirjoitettua elämäntarinaa.

Jooga

·         lisää kehon liikkuvuutta ja notkeutta
·         kohentaa kokonaisterveyttä ja fyysistä kuntoa
·         parantaa ryhtiä ja kehonhallintaa
·         opettaa rentoutumista ja oikeaa hengitystä
·         lisää keskittymiskykyä
·         lisää elinvoimaisuutta
·         tukee kehon ja mielen tasapainoa
·         opastaa terveisiin elämäntapoihin
·         johdattaa kohti syvempää itsetuntemusta
·         johdattaa henkiseen kasvuun
·         ohjaa kohti mielenrauhaa, sisäistä hiljaisuutta ja tietoista läsnäoloa

Joogan hyvää tekeviin vaikutuksiin saat tuntumaa jo ensimmäisillä harjoituskerroilla. Monelle joogasta tulee elämäntapa, tie tasapainoiseen kehon ja mielen hyvinvointiin.

 

Kuvassa Raija Tyyskä ja puu-asana (kuva Iina Laitinen, 2011)

 

Joogafilosofiassa jooga määritellään opiksi elämästä, joka pitää sisällään kehon, mielen ja sielun. Levottoman mielen hallitsemiseksi ja pysyvän rauhan saavuttamiseksi joogan opetuksissa puhutaan kahdeksan portaan tiestä, jota usein kuvataan puuna.

Ensimmäisellä portaalla ovat puun juuret (yama), jotka kuvaavat yksilöä sosiaalisena olentoja. Yksilöä ohjataan väkivallasta luopumiseen, totuudellisuuteen ja kohtuullisuuteen omassa elämässään.

Toisella portaalla on puun runko (niyama), joka tarkoittaa yksilön suhdetta itseensä. Tavoitteena on onnellisuus ja terveellinen elämä, kehon ja mielen hoitaminen oikealla ravinnolla ja harjoituksilla.

Kolmannella portaalla ovat ruumiin asennot (asanat) harjoituksessa. Ne voidaan nähdä puun oksina. Neljännellä portaalla on hengityksen ja energian hallinta (pranayama), jota opitaan joogaharjoituksissa. Viidennelle portaalle kuuluu aistien hallinta (pratyahara), ja kuudennelle keskittyminen yhteen kohteeseen kerrallaan (dharana) .

Seitsemännellä portaalla voidaan saavuttaa syvä meditatiivinen tila (dhyana), joka vahvistuu vähitellen, kun on harjoiteltu neljällä ensimmäisellä portaalla.

Kahdeksannella portaalla ollaan puun latvassa, jossa on mahdollista vastaanottaa puhdas ja täydellinen tietoisuuden sekä vapauden tila, valaistuminen (samadhi).

Käytännössä portaat ovat limittäin ja suorastaan sisältyvät toinen toisiinsa. Joogaharjoitus kehittyy vähitellen yhä hienovaraisemmaksi ja auttaa säilyttämään harjoituksessa syntyneen olotilan myös arkielämässä.

Joogan toteuttaminen ei tapahdu harjoitusmatolla, vaan se tapahtuu jokapäiväisessä elämässämme. (Patanjalin joogasutra)

Lue lisää:

Farhi Donna, 2009, Kehon ja mielen joogaa. Suomentanut Eija Tervonen. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Ilaskari Heli, 2009, Lujanlempeää joogaa. Suomen Joogaliitto ry. Multiprint Oy.